Εκτύπωση

Σύγχρονες μονάδες τυποποίησης ελαιόλαδου

Η εταιρεία Hellenic Natural Products διαθέτει από τις πλέον σύγχρονες μονάδες τυποποίησης ελαιολάδου με σύγχρονο εξοπλισμό και τηρεί τις απαιτήσεις υγιεινής σε κάθε βαθμίδα της παραγωγικής διαδικασίας.

Ο εξοπλισμός ο οποίος είναι σύμφωνος με τις απαιτήσεις HACCP περιλαμβάνει ανοξείδωτες θερμαινόμενες δεξαμενές που είναι στεγασμένες σε ειδικά μονωμένο χώρο.

Η εμφιάλωση γίνεται σε ένα υπερσύγχρονο ανοξείδωτο δίκτυο μηχανημάτων, χωρίς να παρεμβάλλεται καμία χημική ή άλλη επεξεργασία. 

Με σεβασμό τον καταναλωτή εξασφαλίζει την ασφάλεια και υγιεινή τού προϊόντος που του παρέχει με πλήρη έλεγχο σε όλες τις βαθμίδες.