Εκτύπωση

Description of Extra Virgin Olive Oil

Description of Extra Virgin Olive Oil

Specifications of Extra Virgin Olive Oil Content
in fat acids
Composition in Sterols
    Lim     Lim     Lim
Acidity % Μ 0,8 Μυριστικό % Μ 0,05 Cholesterol % Μ 0,5
Αριθμός Υπεροξιδίων meg02/kg M 20,0 Λινολενικό   Μ 1,0 Brasicasterol   Μ 0,1
Κηροί meg/kgr M 250 Αραχιδικό   Μ 0,6 Cabesterol   Μ 4,0
Στιγμασταδιένια ppm M 0,15 Εικοσενοικό   Μ 0,4 Στιγμαστερόλη Καμπες.   <
DECN42 --- M 0,2 Βεχενικό   Μ 0,2 Β-σιτοστερόλη   >93,0
K232 M 2,50 Λιγνοκηρικό   Μ 0,2 Δ 7 –στιγμαστερόλη   Μ 0,5
K270 M 0,22 Trans C18:1   M 0,05 Total sterols mg/kgr   M 1000
ΔΚ Μ 0,01 Trans C18:2 + Trans C18:3   M 0,05 Ερυθροδιόλη+ουβαόλη   Μ 4,5