Εκτύπωση

Πυρηνέλαιο

Πυρηνέλαιο ονομάζεται το λάδι το οποίο προέρχεται από την επεξεργασία του πυρήνα της ελιάς.